Kredyt technologiczny to szansa na firmową innowacyjność.

Kredyt technologiczny to szansa na firmową innowacyjność

„Pieniędzy nigdy za wiele”. Wiele osób prowadzących własną firmę (działalność gospodarczą) zna to powiedzenie oraz towarzyszące jemu odczucia doskonale, aż nad wyraz. Niezależnie od wielkości prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.

Dla kogo kredyt technologiczny?

Oferowana właśnie taka forma wsparcia finansowa, inaczej dofinansowania adresowany jest do mikro-, małych oraz średnich wielkością przedsiębiorców, którzy realizują własne projekty- przedsięwzięcia mające miano i charakter „innowacyjne 2020”. Bezpośrednio będące powiązane ze zmianą, zakupem, modernizacją używanej technologii, a także jej dalszym rozwojem- w ramach działalności gospodarczej Państwa firmy.

Co wspiera taka forma dotacji finansowej?

Pożyczka dla przedsiębiorców jako Kredyt technologiczny finansuje wszelkie inwestycje związane oraz polegające na procesach – wdrażaniu innowacyjnych technologicznych rozwiązań w firmie, które są wynikiem własnych prac firmy albo stanowią ich efekty końcowe. Nabycia przez firmę technik oraz rozwiązań, udoskonaleń technologicznych. Będących kupowanych (opłacanych, nabywanych) w ramach trwających w tych jednostkach, pomiotów gospodarczych projektów technologiczno – technicznych.

Termin wnioskowanie i inne niezbędne informacje

– Termin naboru wniosków: 01.12.2022 r. – 30.12.2022 r.
– Minimalna wartość projektu: nie dotyczy (brak limitu).
– Maksymalna wartość dofinansowania: nie dotyczy (brak limitu).
– Poziom dofinansowania (obecnie, edycja formy wsparcia finansowego 2020): waha się od 20% do 70%, w zależności od rozmiarów wnioskujące o pomoc przedsiębiorstwa oraz miejsca realizacji danego projektu.

Wsparcie finansowe technologiczne, jakie konkretnie rzeczy uwzględnia?

Kredyt technologiczny jako pożyczka ujmuje w sobie tzw. koszty kwalifikowane ponoszenie przez właścicieli firm, a w ich ramach zawierają się:
– Zakup nowej lub kolejnej nieruchomości,
– Zakup nowych i wtórnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych, także prawnych,
– Opłacenie robót oraz materiałów budowlanych, a także usług z tym powiązanych np. projektów konstrukcyjnych, architektonicznych,
– Zakupy: umów, patentów, licencji, zezwoleń, certyfikatów itp.

Jeżeli są Państwo zainteresowani taką formą wsparcia własnego przedsiębiorstwa i udziałem w konkursie to zapraszamy do kontaktu z nami. Już od wielu lat jesteśmy sprawdzonym partnerem, który zajmuje się przygotowaniem kompletnej dokumentacji konkursowej, a następnie sprawnym i rzetelnym rozliczeniem każdej pozyskanej przez Państwa dotacji finansowej razem do współpracy z nami. Serdecznie zapraszamy do rozmowy o szczegółach dot. udzielanego – wyszczególnionego powyżej formy wsparcia pieniężnego.

No Responses

Write a response