Obligacje skarbowe oszczędnościowe

Obligacje skarbowe oszczędnościowe

Obligacje skarbowe to obecnie popularny i uznany sposób na inwestowanie. Kupując papiery wartościowe od Skarbu Państwa zyskujemy pewność, że po jakimś czasie nasz początkowy kapitał zostanie znacznie pomnożony. Oczywiście, musimy wykazać się odpowiednią cierpliwością, każde inwestowanie wymaga przecież czasu. Jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, wyróżnia się dwa ich rodzaje. Przyjrzymy się zatem tym oszczędnościowym i zastanówmy, na jakiej zasadzie funkcjonują.

Obligacje skarbowe oszczędnościowe przeznaczone są dla osób prywatnych i rezydentów. Przez tych ostatnich rozumie się wszystkich ludzi, którzy posiadają miejsce zamieszkania w kraju i, co ważne, mają prawo do zaciągania między innymi kredytów. W praktyce oznacza to zdolność to tak zwanych wszelkich czynności prawnych, bez jakiegokolwiek ograniczenia. Najważniejsze jest jednak to, że te papiery wartościowe sprzedaje się właśnie tylko osobom prywatnym, nie chodzi jednak o firmy lub przedsiębiorstwa.

Ze względu na tą specyfikę, inaczej wygląda też sprzedaż obligacji. Skarb Państwa emituje tutaj papiery wartościowe o mniejszej wartości, niż miałoby to w przypadku docelowego klienta, jakim byłyby różne jednostki organizacyjne. Nie oznacza to bynajmniej, że rezydent nie może lub nie ma prawo do nabycia drogiej i wartościowej obligacji, nic podobnego. Okazuje się jednak, że przewidziano również oferty o stosunkowo niskiej wartości, dzięki czemu mogą w nie inwestować nawet ci, którzy nie posiadają zbyt zasobnego portfela.

Obligacje oszczędnościowe funkcjonują tak, jak wszystkie inne. Decydujemy się na ich zakup po określonej cenie. Po jakimś czasie, ustalonym odgórnie, państwo odkupuje je od nas, ale z procentem, który oczywiście stanowi dla nas spory zarobek.

No Responses

Write a response