Faktoring pełny, zarabiaj i równocześnie dbaj o finanse własnej firmy.

Faktoring pełny, zarabiaj i równocześnie dbaj o finanse własnej firmy.

Z powszechnie dostępnych i danych opublikowanych w Internecie oraz informacji uzyskanych z samego Ministerstwa Finansów w Polsce wynika, że „Faktoring” ma się nieźle. Dzisiaj w globalnej dobie kryzysu światowego, stanu – załamania gospodarczego, wywołanego przez epidemię Koronawirusa, nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. Pomimo tego wszystkiego dochody z tytułu faktoringu wciąż rosną! Poznajmy więc nieco bliżej ten termin.

Faktoring, czym on jest w rzeczywistości?

Faktoring polega na sprzedaży faktur i ich wykupie przez firmę faktoringową. Są to zaległości faktur, mające odroczony (opóźniony) termin zapłaty od Klientów (Faktorantów). Za pomocą takiej metody, natychmiast- po dostarczeniu towaru lub świadczeniu usługi, dzięki odpowiedniemu potwierdzeniu tego zdarzenia, firma sprzedająca faktury otrzymuje zapłatę za wystawioną fakturę. Jej wysokość jest ściśle określana w umowie. Zatem w zależności od rodzaju takiej umowy, faktoring, może wynieść do 90% jej wartości brutto.Ponadto pozostała część trafia na konto sprzedawcy natychmiast po spłacie całej faktury przez jej Odbiorcę.Oczywiście, rzecz jasna: zawsze po uprzednim potrąceniu należnej prowizji faktoringowej od każdej takiej transakcji finansowej.

Zarabiaj na faktoringu, jak?

Obroty branży w ciągu ostatniego okresu 2019 r., osiągnięte dzięki sprzedaży faktur w pierwszych trzech miesięcy wzrosły o 13,7 proc i zapowiadają się nadal obiecująco. Polski Związek Faktorów (PZF) oraz Ministerstwo finansów podały wyniki za pierwszy kwartał 2019 r. Przedsiębiorstwa faktoringowe nabyły w tym czasie wierzytelności wynikające z faktur wystawionych przez krajowych przedsiębiorców na kwotę bagatele wartości 71,2 mld zł.

Aktualnie już ponad 16,7 tys. Przedsiębiorstw. Są to najczęściej małe średnie spółki. Wystawiły one blisko 3,4 mln faktur, których krajowi faktorzy udzielili finansowania. Nadal najpopularniejszym sposobem jest tzw. faktoring pełny, oferowany jest on razem z ubezpieczeniem na wypadek braku zapłaty za dostarczone dobra materialne lub usługi ze strony kontrahentów. W ramach tych transakcji finansowych podmioty zrzeszone w PZF objęły pod koniec roku 2019 blisko 35,9 mld zł wierzytelności. Stanowi to aż 50,5 proc. obrotów całego rynku gospodarczego. Co więcej, faktoring międzynarodowy rozwija wciąż się szybciej niż rodzimy (krajowy). Zanotował on duży wzrost na poziomie 15,4 proc. wobec poprzedniego roku i stanowi obecnie już 17,6 proc. wszystkich uzyskiwanych obrotów (przychodów i dochodów).

Jak widać i słychać w kieszeniach polskich przedsiębiorców: Bez wątpienia faktoring pełny pozwala na utrzymanie sytuacji (kondycji) finansowej firmy na względnie wysokim poziomie, przy daję i otwiera spore możliwości dla obydwu stron, czyli sprzedawcy i kupującego taką fakturę.

No Responses

Write a response