Co się stanie, gdy nagle przestaniemy spłacać kredyt?

Co się stanie, gdy nagle przestaniemy spłacać kredyt?

Decydując się na kupno mieszkania na kredyt musimy liczyć się z tym, iż jest to zobowiązanie zaciągane na wiele długich lat. W przypadku niektórych klientów okres kredytowania może wynosić nawet czterdzieści lat. Wiadomym jest, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak w tym czasie będzie kształtowała się nasza sytuacja finansowa. Kryzys gospodarczy jest bowiem na tyle rozwinięty, że praktycznie nikt z nas nie może być pewien swojego miejsca zatrudnienia. W związku z tym warto mieć odłożoną pewną ilość gotówki, pozwalającą nam na przeżycie kilku miesięcy w razie utraty pracy i dodatkowo na spłatę należności kredytowych w tym czasie. Bowiem jeśli kredyt nie będzie spłacany terminowo, bank będzie starał się wyegzekwować od nas pieniądze podejmując odpowiednie, coraz bardziej drastyczne kroki. Najpierw wysyłane są do nas drogą listowną upomnienia i ostrzeżenia odnośnie następnych kroków, jakie będą podejmowane w razie nie uregulowania spłaty. Jeśli nie przyniosą one oczekiwanych skutków, bank rozpoczyna procedurę egzekucyjną, która w efekcie może doprowadzić do wystawienia nieruchomości na licytację. Dzieje się tak dlatego, iż bank w momencie udzielenia nam kredytu mieszkaniowego zabezpiecza się w postaci wpisu na hipotece (zobacz oprocentowanie kredytów hipotecznych). Daje mu to wówczas pełne prawo do zbycia lokalu mieszkalnego w momencie, gdy klient zaprzestaje regulowania należności. W związku z tym, możemy stracić nie tylko sporą ilość gotówki, ale i dach nad głową, co jest z pewnością o wiele gorsze. Aby tego uniknąć warto więc ustalić terminową spłatę rat jako sprawę priorytetową, a dodatkowo mieć odłożoną pewną ilość gotówki „na czarną godzinę”. Należy bowiem pamiętać, że nie zawsze będziemy mogli liczyć na pożyczkę od znajomych czy rodziny, gdyż kryzys gospodarczy dotyka powoli każdego z nas.

No Responses

Write a response