Pożyczka, kredyt, chwilówka - czym się różnią

Pożyczka, kredyt, chwilówka – czym się różnią

Kredyt, pożyczka, chwilówka. Na co dzień używamy tych słów jako synonimy, jednak każdy z nich oznacza inny rodzaj długu. Warto zapoznać się z definicjami poszczególnych produktów, aby bardziej świadomie z nich korzystać. Czym więc różnią się poszczególne zobowiązania?

Zacznijmy od kredytu. Jest to produkt który mają prawo oferować tylko i wyłącznie banki oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe (SKOK-i) Służą one do sfinansowania określonego celu. Najbardziej znanym rodzajem kredytu jest kredyt hipoteczny czyli zobowiązanie mające na celu sfinansowanie nieruchomości, udzielane pod jej zastaw. Kredyty mogą być zarówno krótko jak i długoterminowe. Część z kredytów jest zabezpieczana przedmiotem na który zostaje udzielona np. mieszkaniem lub samochodem. Zazwyczaj kredyt jest tańszy od pożyczki gotówkowej.

Pożyczki z kolei nie mają zdefiniowanego celu. Mogą być udzielane przez nie tylko banki i SKOK-i, ale również firmy pożyczkowe i osoby prywatne. Nie ma żadnego ograniczenia co do celu i nie ma obowiązku określenia go w umowie. Zgodnie z prawem maksymalne oprocentowanie to dwukrotność stopy referencyjnej NBP (obecnie 0,5%) powiększonej o 3,5 punktu procentowego czyli obecnie 8%. Prawo nie określa jednak maksymalnej wysokości różnego rodzaju opłat dodatkowych dzięki czemu rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) może wynosić więcej.

Chwilówki są szczególnym rodzajem pożyczek. Specjalizują się w nich instytucje poza bankowe, niepodlegające ścisłemu nadzorowi KNF. Są to pożyczki na bardzo krótki termin, zwykle oscylujący w okolicy 2-4 tygodni na stosunkowo małe kwoty. Tego typu oferty charakteryzują się bardzo wysokim RRSO. Ponadto biorąc pod uwagę brak ścisłej regulacji rynku pożyczkowego i podmiotów na nim działających powoduje, że pojawili się oszuści wykorzystujący naiwność i trudną sytuacje życiową pożyczkobiorców. Dlatego przy zaciąganiu tego typu zobowiązania, należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przy korzystaniu z małych firm pożyczkowych.

Podsumowując. Warto znać poszczególne rodzaje zobowiązań. Taka wiedza, może pomóc bardziej świadomie zarządzać swoimi finansami. Zwłaszcza że różnice między poszczególnymi typami długu są dość spore.

No Responses

Write a response