Na czym polega pośrednictwo nieruchomości?

Na czym polega pośrednictwo nieruchomości?

Zawód został ustanowiony na bazie ustawy w 1997 roku, która mówi, iż pośrednikiem nieruchomości może być osoba fizyczna, która posiada licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zostanie pośrednikiem nie jest wcale łatwe. Trzeba ku temu spełnić szereg wymagań. Przede wszystkim należy być niekaranym i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto otrzymać licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, nadaną przez Ministra Infrastruktury. Aby ją zdobyć należy mieć przynajmniej średnie wykształcenie, odbyć kurs oraz półroczną praktykę i na koniec zdać egzamin państwowy. Można również posiadać wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę. W taki wypadku nie trzeba zdawać egzaminu państwowego. O licencję może się starać wyłącznie osoba fizyczna. Pośrednik to jeden z zawodów związanych z obsługą nieruchomości. Do innych tego typu profesji należą również: zarządca nieruchomości i rzeczoznawca majątkowy. Osoby pełniące takie funkcje można znaleźć w agencjach nieruchomości, zajmujących się kompleksową obsługą swoich klientów (biura nieruchomości w Częstochowie lista).

Dobry pośrednik nieruchomości powinien cechować się następującymi punktami, które definiuje kodeks powinności pośrednika: stosowanie przepisów prawa oraz standardów zawodowych; kierowanie się zasadami etyki zawodowej; pośredniczenie ze szczególną starannością; kierowanie się zasadą ochrony interesów osób, dla których wykonywane są czynności; posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

No Responses

Write a response