Co to jest wiarygodność finansowa klientów ubiegających się o kredyty bankowe?

Co to jest wiarygodność finansowa klientów ubiegających się o kredyty bankowe?

Osoby ubiegające się o pożyczkę w banku często zastanawiają się, od czego zależy akceptacja lub odrzucenie ich wniosku o pożyczkę przez dany bank. Wprawdzie dokładne algorytmy kredytowe owiane są tajemnicą, a każdy bank stosuje nieco inne kryteria, ale kilka czynników odgrywa zasadniczy wpływ na przyznanie kredytu klientowi. Warto więc bliżej im się przyjrzeć, aby lepiej zrozumieć procedurę bankową.

Historia kredytowa klienta

Po złożeniu wniosku o pożyczkę ocenie podlega tzw. wiarygodność finansowa pożyczkobiorcy. Podczas analizy bank ocenia, ile pieniędzy można pożyczyć danej osobie bez większego ryzyka, i jaka jest szansa, że przyznane kredyty bankowe zostaną spłacone bez problemu. Znaczny wpływ ma na to historia kredytowa wnioskodawcy. Banki przyjaźniej patrzą na kogoś, kto już wcześniej zaciągał zobowiązania finansowe, i udowodnił, że potrafi się z nich wywiązać.

Przewidywalność dochodów klienta

Kolejnym istotnym czynnikiem jest wysokość dochodów klienta. Najwyżej ocenia się wpływy, które regularnie pojawiają się na rachunku pożyczkobiorcy. Dlatego stała praca, emerytura, lub dodatek z programu rządowego pozwoli na pożyczenie większej sumy, niż przychody z prac dorywczych, umów o dzieło i zlecenie lub najmu. Dużo wyższe, ale mniej przewidywalne dochody zostaną zwykle gorzej ocenione przez analityka, niż niewielka, ale gwarantowana kwota przychodu.

Poziom wydatków klienta

Gdy ocenie podlega wiarygodność finansowa klienta, bank bierze pod uwagę również jego wydatki. Niektóre banki stosują standardowe współczynniki szacowania kosztów życia, natomiast inne przyglądają się rzeczywistym wydatkom podczas analizy konta ROR. Szczególną uwagę przykłada się tu do kosztów stałych, takich jak spłacane inne kredyty bankowe, czynsz, abonament za telefon lub internet, comiesięczna opłata za karnet, lub koszt związany z użytkowaniem auta. Dlatego rezygnacja z powtarzalnego, regularnego wydatku sprawi, że wiarygodność finansowa klienta zostanie lepiej oceniona.

Dla osób starających się o kredyty bankowe weryfikacja zdolności kredytowej przez analityka wiąże się z dużym stresem. Zrozumienie czynników, które wpływają na to, jak przez bank postrzegana jest wiarygodność finansowa klienta, pozwoli na zoptymalizowanie szansy na otrzymanie pożyczki w pożądanej wysokości. Nawet minimalna zmiana poziomu dochodów lub wydatków może zadecydować o sukcesie lub porażce potencjalnego pożyczkobiorcy.

No Responses

Write a response